Anne's Lille Healing Håndbok

Anne's Lille Healing Håndbok

kr 169,00Price

I denne boken tar vi et oppgjør med mange inngrodde tanke mønster. Vi lærer oss å ta i bruk våres egne krefter til å få kontroll over våre egne energier. Tankekraft og viljens kraft er de sterkeste våpenet vi mennesker har. Vi blir mer og mer åpne for det ukjente, flere og flere kan nå både se og fornemme det usynlige rundt oss. Er du en av dem?