En må sende sms eller mail for å bestille en konsultasjon time hos Anne.

(OBS:  En kan ikke bestille chakrapåkoblinger via nettbutikken, før avtale er gjort med Anne og en har fått seg en time)


Jeg kommer tilbyr også en ny type frekvens healing til de som trenger det og har endel blokkeringer i kroppen sin. 
Send SMS om du ønsker mer informasjon rundt dette.
 

En telefonkonsultasjon med fjernhealing koster 850kr.

En telefon reading på ca 45 min koster 650kr.

Ønsker du å vite mer om konsultasjoner og reading? 
 

Chakra påkoblingene er noe dyrer da de går mye dypere og en starter en prosess i kroppen, for å åpne opp for de nye energiene. de koster fra 1500-2000kr per gang.

De må og taes over to dager, så det tar lengre tid å utføre enn vanlig healing.

Send gjerne en mail om du ønsker å vite mer på (kontakt oss).

 

De som vil begynne på chakra åpningene, må ta 1-3 healinger først, før å løse opp gamle energier som ligger i kroppen, da energiene må være i balanse før en kan begynne å åpne opp mer dyptgående.

Eg ser hvor mange healinger hver person trenger, når eg snakker med de på telefonen.

Når en begynner på chakra åpningene er desse mere dyptgående og en jobber da med alle energi kroppene våre samtidig.

Desse påkoblingene går over 2 dager og en må regne med at en bruker mer tid på disse enn vanlig healing, og de koster noe mer enn en vanlig healing.

En bør vente ca 1 mnd mellom hver påkobling, slik at den får festet seg godt i kroppen, før en kan ta en ny.

 

Energiene på jorden er nå delt, noen har de gamle i seg, mens andre er nå iferd med å ta inn de nye energiene som kommer til jorden.

For de som nå tar inn de nye energiene, vil kroppen jobbe på spreng for å klare å justere seg, og omforme de nye energiene som kommer stadig oftere.

De som nå tar inn de nye energiene vil oppleve å ha endel av de symptomene vi har snakket om på bloggen og på fremsiden.

Det er dette vi jobber med å justere, de nye energiene i kroppen deres, med hjelp av de nye åpningene som dere kan lese om nedenfor.

Mange av dere er slitne, utmattet i kroppen av allle de nye energiene som er rundt dere nå, og av alt det gamle som nå forlater dere litt etter litt, desse åpningene vil gjøre at du lettere slipper det gamle i deg og rundt deg, og lettere oppleve  balanse/harmoni i de nye energiene.

Ønsker dere mer inf. om de nye energiene, kan dere gå inn på nettbutikken, der finner dere en bok som heter universet nye energier, der står det mer forklart hva som skjer i kroppen vår nå i denne tiden.

Dere av dere som nå går inn i de nye energiene, vil kjenne at ting haster i dere, og rundt dere, å få ryddet vekk det gamle.

 

OBS: ALLE ÅPNINGENE MÅ TAES I DEN REKKEFØLGEN DE ER OPPGITT:

Desse påkoblingene må taes over 2 dager og koster mer enn en vanlig healing konsultasjon, ta kontakt vedrørende pris via mail eller sms.

Uansett må alle ta frekvens healing før de begynner på desse påkoblingene.

 

1) Åpning av livsprosessen:

En overfører ikke energier mellom personene på samme måte lenger, som en gjorde før, dette er fordi vi nå kan gå inn i deres eget energisystem å åpne opp deres egne energikanaler, slik at systemet deres nå kan åpne opp kraftsenteret inne i dere.

Innholder fjerning av gammel karma og restenergier i ditt energifelt, åpning av ditt energifelt, slik at det  kan sirkulere lettere i din kropp, energiene vil da høyne seg til et høyere bevisthetnivå. Åpning av tredje øye vil da skje.

Dette medfører at dine egne energier vil gå fortet i ditt system å selv sørge for at kroppen din holder på dine egne energier.

cellene i kroppen din vil fornye seg rasker enn før, og kroppen vil heale og reparer seg forter enn den ellers ville ha gjort..

Du får da mindre energitapping fra andre personer rundt deg, du blir mere intuativ, og sensetiv for andre personer som er rundt deg, din kropp vil da reagere på det som ikke er bra for deg.

mange opplever at klarhørselen deres øker og, slike åpninger vil alltid følge en prosess å dette medfører at hver person vil følge sin egen prosess, noen vil få fort merkbart forandringer, mens andre trenger lenger tid.

Dette avhenger av hvor langt du selv er kommet i dine energier.

jeg vil fortsatt se på deres system, hva som er i uorden å fortelle dere det som kommer frem ved en konsultasjon, så dere letter kan gjøre noe for å forandre på ting, slik at ting vil bli lettere å forstå.

2) Aura gjenoppretting.

ved å gjenopprette kroppen og energi systemet deres vil chakraene inne i kroppen og rundt dere fortere komme i balanse og harmoni, dere vil da letter ta i bruk deres egne energier og de nye som nå kommer til jorden.

Det en gjør er en aura gjenoppretting, dette medfører at ditt energi system vil hurtigere motta informasjon fra det ytre omgivelsene. Cellene vil motta mer lys og fortere heve sine frekvenser.

Dette vil medføre at dere kommer fortere igjennom den prosessen som ellers ville tatt lang tid for kroppen å ta opp.

Blokkeringer medfører ofte endel smerter, om energiene som kommer, ikke klarer å komme seg igjennom systemet vårt.

3) Rens av skuggen/mestercellen

Ved hjelp av en ny teknikk kan en hente frem skuggen å heale/rense den.

Skuggen er din andre halvdel, den kan sees som en grå skugge eller om den er mer i balanse som en plasmalignende skikkelse.

Den hører til våre følelser. ved en rens av den kan en oppleve at våre ubeviste negative følelser forsvinner og en vil føle seg mer hel og harmonisk som menneske.

Mestercellen vil og bli renset og healet, det er den som styrer resten av cellene våre i kroppen.

Mange opplever at vi står fast å  ikke klarer å komme oss viderer, dette har med å gjøre at vi har ennå mye gammel energi inne i oss, og mange av de er våre gamle traumer, følelser som vi bærer rundt med oss som en gammel ryggsekk, mye av dette er skuggesiden i oss. Når vi får renset denne vil vi føle at ting blir enklere etterhvert å vi vil kunne lettere se mere objektiv på våre følelser.

 

4) Påkobling til de nye energiene

Vi har nå en ny tidsone på jorden, dette medfører nye energier, en kan nå koble opp våre energier mot de universielle energiene i universet, kroppen vår vil da lettere ta inn å selv justere seg, å tilpasse seg de nye energiene. Livsenergien vår vil da lettere sirkuler i vår kropp.

En flytter da energiene, og alle våre kropper inn i det nye feltet av energi. Hjertechakraen vil da åpnes mer og en kan da leve mer i ånden og i kjærligheten som er overalt rundt oss.

 

5) Åpning av chakra 8

Dette er det første spirituelle chakra, og et energisenter for gudommelig kjærlighet. Personene vil bli mer åndelige å føle seg mer knyttet til jorden og kosmos.

Her kan nye evner åpne seg opp. Når dette chakraet er fult opp åpnet, vil individet se på seg selv som en større del av alt.

etter en slik åpning vil personene etterhvert forandre seg for alltid- en kan ikke gå tilbake til gamle mønster.

 

6) Åpning av chakra 9

Dette er tvillingen til 10 chakra. Individets avtrykk ligger her, og her ligger høyere kristusevner som mennesker med høyere bevisthet bærer rundt på.

Det er verktøy en får når en har tilgang til høye energier som healingevner, klarhørsel, klarsyn osv.

Når denne er fult ut åpnet,vil du både kunne se, og motta mye energier fra kosmos.

 

7) åpning av 10 chakra

Barrierer med tidliger liv vil nå bli oppløst, og mye karma forsvinner.

Den maskuline og den feminine sidene i oss vil nå blande seg sammen til ett.

Alt i livet vil nå begynne å falle på plass. Manifestiseringer er nå vanlige her - det gudommelige inne i  oss vil begynne å stråle her, når dette åpner seg opp.

 

8) Åpning av det 11 chakra

Den energien som er her, inneholder det som er nødvendig for at individet skal kunne manifestisere spesielle egenskaper, som det å være flere steder samtidig, og det å gå¨inn og ut av flere dimensjoner.

Her kan en omforme tanker til fysisk materie, men ikke alle klarer det før det 12 chakra er fult ut åpnet. Det fysiske individet har nå blandet seg med sjelen, det finnes ingen skille lenger.

Alt er.

 

9) Åpning av 12 chakra

Denne må få åpne seg forsiktig, og må derfor gjøres over 2 ganger over et års tid, ellers kan det bli kaotisk. Det som har åpnet sitt 12 chakra, har ofte en gyllen solfarge rundt hodet sitt som kan sees av de som har høye energier.

Dette chakra inneholder oppstigningsenergiene. Når dette chakra åpner seg opp, vil det bade alle andre chakra vi har i en oppstigningsenergi, å få de til å akselrere fortere - kroppen vil da når sjelen er klar begynne å lysne.

Dette er rotchakraen sin bedre halvdel, fordi energifrøet som stiger opp fra rotchakraen er egentlig frøet som stammer ifra 12 chakra.

Dette chakraet er døren til kosmos og det som er forbi kosmos.

Energibildene og kortene er energier fra denne 12 energien.

 

10 åpning av de 13 chakra, denne er den siste og kobler det åndelige sammen med det fysiske. Der en kobler personen sammen i helhet.